ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //HOOLEKOGU

 

Muutmisel


Jõgeva Vallavalitsuse korraldusega 19.03.2018 nr 138 kinnitati C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli 11 - liikmeline hoolekogu.

Muudetud 12.11.2018, korraldusega nr 536.

- õppenõukogu esindaja Reet Neimann;

- pedagoogilise nõukogu esindaja  Eda Vasenko;

- kooli lastevanemate esindaja Tiina Välb;       - hoolekogu esimees, tiina.valb@mail.ee

- kooli lastevanemate esindaja Karl Põder;      - hoolekogu aseesimees

- lasteaia lastevanemate esindaja Ringo Saar;

- lasteaia lastevanemata esindaja Ainika Zilinski;     - protokollija

- vilistlaste esindaja Kady - Kairit Kerve;

- kooli toetava organisatsiooni esindaja Erika Aasa;

- kooli toetava organisatsiooni esindaja Andrus Väits;

- õpilasesinduse esindaja Liisa Vassenko;

- kooli pidaja esindaja Ülvi Nool.