ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //LINGID

 

Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskond

Jõgeva maja

Aadress: Suur 1, 48306 Jõgeva

Telefon: 776 8410

E-post: louna@politsei.ee

Kodanike vastuvõtt kokkuleppel: piirkonnapolitseinik Steven Kaio, 776 8473, 5757 0376, steven.kaio@politsei.ee

piirkonnapolitseinik Alfia Matrossova, 776 8474, 5381 8677, alfia.matrossova@politsei.ee

Jõgeva vald:  noorsoopolitseinik Kadri Mitt 77 68456; kadri.mitt@politsei.ee

Teenindustalitus

Aadress: Suur 1, 48306 Jõgeva

Telefon: 776 8460

Infotelefon: 612 3000

E-post: louna@politsei.ee

Vastuvõtt: E-R 9.00-17.00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Terviseinfo.ee portaali eesmärk on aktuaalse info edastamine tervise edendamise valdkonnas toimuvast"

www.terviseinfo.ee

Edasiõppimisvõimalused, elukutsevalikust, tuleviku planeerimisest, infot koolide, koolituste, hariduse kohta

www.rajaleidja.ee

www.kooli.ee

Lasteabi foorum ja infobaas lastele ja noorukitele

www.lasteabi.ee

www.lapsemure.ee

Terviseportaal, võimalus on-line esitdada meditsiinilisi küsimusi

www.kliinik.ee

www.terve-eesti.ee

Seksuaalteemalisi materjale noortele

www.amor.ee

HIV/AIDS teemalised internetileheküljed (info HI-viiruse ja tasuta AIDSi nõustamiskabinettide kohta)

www.hiv.ee

tasuta psühholoogiline nõustamine

www.hingehoid.ee

Teave narkootikumide ja nende kasutamise võimalike tagajärgede kohta

www.narko.ee

Veel linke:

Eesti Lastevanemate Liit http://www.laps.ee/
Lastekaitseliit http://www.lastekaitseliit.ee/
Toitumine http://www.toitumine.ee/
Hammaste tervis http://www.ut.ee/tervis/hambad/
Turvaline käitumine internetis http://lapsnetis.eesti.ee/
Suhtevägivald http://www.naistetugi.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
Alkohol http://www.alkoinfo.ee/
Noormeeste terviselehekülg http://noorte.kliinik.ee/lisainfo/arstilkaik-ja-uuringud/
Mürgistusteabekeskus http://www.16662.ee/

Liikluskasvatus: www.liikluskasvatus.ee

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.targaltinternetis.ee

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.yfu.ee

Rahvusvaheline õpilasvahetus toob maailma koju ja avab uksed erinevate kultuuride juurde

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stuudium e-päevik

Eenet

Miksike

Koolielu

hm (Haridus- ja Teadusministeerium)

torma (Torma vald)

innove  (SA Innove, endine Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TASUB TEADA

Isikuandmete kaitse seadus (IKS), millest lähtuvalt koostatud JUHEND KAAMERATE KASUTAMISE KOHTA.