ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

TEK PROGRAMM
GRIPI VASTU
KOOLIÕDE


TERVISEEDENDUS

Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku koordineerib Tervise Arengu Instituut ning lisainfot saab veebilehelt http://www.tai.ee/?id=2549 .

1) Kooli tervisenõukogu koosseisus:

1.1.         - direktor

1.2.         - inimeseõpetuse õpetaja 

1.3.         Evi Sild - kooli tervisetöötaja (kooliõde)

1.4.         Liivi Väits - kooli kokk, lapsevanemate esindaja

1.5.         Eva Andreller - kehalise kasvatuse õpetaja

1.6.         Maarika Aru - kooli psühholoog

1.7.          Külli Võsu - HEV koordinaator

1.8.         Barbara Laul - klassiõpetaja - tervisenõukogu koordinaator

1.9.          Vairi Niinep                         - huvijuht

1.10.      Saskia Selgis -õpilane

1.11.     Joosep Sepper - õpilane

1.12      Markus Lehtjõe - õpilane

1.13.     Andreas Sass - õpilane

1.14      Jarno Nukka - õpilane

2) Viidi läbi koolikeskkonna sisehindamine ankeedi alusel, milles on kasutatud Maailma Terviseorganisatsiooni (The World Health Organization`s Information Series on School Health. Document 10. Creating an Environment for Emotional and Social Well-Being. An important responsibility of a Health-Promoting and Child-Friendly School. World Health Organization 2003.), EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekuid koolide välishindamise juhendi (määruse eelnõu) koostamise materjale ning Tallinna Haridusameti üldharidus- ja huvialakooli juhi hindamismudelit (kinnitatud 13.11. 2003).

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku

Tunnistus välja antud 15.03.2010.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx