ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

JÕULUPIDU 2018
JÄÄOHUTUS
CODE WEEK ÕPITUBA
LIIKUMISNÄDAL 2018
ÕPILASLIIN 2018/19
AVAAKTUS 2018
KALENDERPLAAN 2018
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
KOOLI 330. AASTAPÄEV
HUVIKOOLIDES ÕPPIMISE JA MUU HUVITEGEVUSE TOETAMISE KORD
LIIKUMISNÄDAL 2017
TORMA KOOLI PÄEV
PARIMAD LIIKUJAD
JAKOBSONI KÕNEVÕISTLUS 2018
STUUDIUMI e-päevik
KOOLIVORM
KANNA HELKURIT!
TORMA IV KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD
LÕPUAKTUS 2017
ÕPILASLIIN 17-18
KIK- i PROJEKT 2018/19
SÕPRUSKOOL
LEADER ÜHISPROJEKT TORMA JA VOORE KOOLIS
INFO LAPSEVANEMATELE
1. KLASSI ASTUJALE


ÕPILASLIIN 2018/19

 

Jõgeva valla eriotstarbelise avaliku liiniveo avaliku

 teenindamise lepingu lisa nr. 1

Kehtib alates 01.09.2018

TORMA – SADALA KOOLID JA LASTEAIAD

Hommik (liin nr. 1)

Peatuste     Liini

vaheline     pikkus

kaugus       km.                  Peatused                                      Kellaaeg

                                          Sadala                                         7,30

2                2                      Tähkvere rist                               7,33

7                9                      Oti                                               7,40

4                13                    Lilastvere                                    7,44

7                20                    Ulvi                                             7,51

5                25                    Võtikvere                                    7,56

6,5             31,5                 Kõnnu                                         8,02

5                36,5                 Torma lasteaed                            8,05

2                38,5                 Torm kool                                    8,06

3                41,5                 Võidivere (Kruusa tee rist)         8,10

3                44,5                 Torma kool                                  8,15

10              54,5                 Sadala                                          8,25

Õhtu (liin nr. 2)

Peatuste     Liini

vaheline     pikkus                                              

kaugus       km.                  Peatused                   Kellaaeg

                                          Sadala                      15,55

12              12                    Torma lasteaed         16,00

2                14                    Torma kool               16,05

3                17                    Võidivere                 16,08

8                25                    Rassiku                     16,16              

5                30                    Torma kool               16,21

5                35                    Näduvere                 16,26

8                43                    Oti                            16,34

11              44                    Ulvi                          16,44

5                49                    Võtikvere                 16,45

6,5             55,5                 Kõnnu                      16,51

5                60,5                 Torma lasteaed         17,13

2                62,5                 Torma kool               17,15

10              72,5                 Sadala                      17,25

                 

Hommik (liin nr. 3)

Peatuste     Liini

vaheline     pikkus

kaugus       km.                  Peatused                   Kellaaeg         

                                          Sadala                      7,30

5                5                      Kantküla                  7,32

5                10                    Rääbise                     7,35

2,5             12,5                 Tõikvere                   7,40

1,5             14                    Mälaja rist                7,42

5                19                    Vanamõisa               7,52

3                22                    Torma lasteaed         7,55

2                24                    Torma kool               7,57

4,5             28,5                 Koimula                   8,00

3                31,5                 Kantküla                  8,02

5                36,5                 Sadala                      8,06

5,5             42                    Vaiatu                      8,10

3,5             45,5                 Torma kool               8,15

2                47,5                 Torma lasteaed         8,17

12              59,5                 Sadala                      8,30

Õhtu (liin nr. 4)

Peatuste     Liini

vaheline     pikkus                                              

kaugus       km.                  Peatused                                           Kellaaeg    

                                          Sadala                                              16,05

12              12                    Torma Lasteaed                               16,15

2                14                    Torma Kool                                      16,17

4,5             18,5                 Vanamõisa                                       16,20

5                23,5                 Mälaja rist                                        16,25

1,5             25                    Tõikvere                                           16,27

2,5             27,5                 Rääbise                                             16,30

5                32,5                 Kantküla                                          16,35

3,5             36                    Vaiatu pood                                     16,40

5,5             41,5                 Sadala                                              16,45

2                43,5                 Tähkvere                                          16,47

2                45,5                 Sadala                                              16,49

4                49,5                 Pähkliorg (Tuimõisa)                        16,53

4                53,5                 Reastvere                                         16,58

3,5             57                    Sadala                                              17,05

1,5             58,5                 Mõisamaa                                         17,06

3                61,5                 Leedi kuivati                                    17,09

5,5             67                    Sadala                                              17,15         


 

Hommik (liin nr. 5)

Peatuste     Liini

vaheline     pikkus

kaugus       km.                  Peatused                                           Kellaaeg    

                                          Kantküla                                          7,55

3                3                      Leedi rist                                          7,58

3                6                      Leedi kuivati                                    08,00

3                9                      Mõisamaa                                         08,05

1,5             10,5                 Sadala                                              08,07

3,5             14                    Reastvere                                         08,10

4                18                    Pähkliorg (Tuimõisa)                        08,15

4                22                    Sadala poe parkla                             08,20

5,5             25,5                 Vaiatu                                              08,24

3,5             28,5                 Torma kool                                       08,27

2                30,5                 Torma lasteaed                                 08,29

12              42,5                 Sadala                                              08,41

                                         

                  Tellija: Arvo Sakjas                                                         Vedaja: Harri Luht

                  Abivallavanem                                                                Füüsilisest isikust ettevõtja

                  /allkirjastatud digitaalselt/                                               /allkirjastatud digitaalselt/